wz

Provádění revizí a revizních zkoušek

 • Jeřáby: mostové, portálové, stohovací, sloupové, věžové, derikové, lanové, na automobilovém nebo pásovém podvozku o nosnosti nad 5000 kg.
 • Plošiny pohyblivé pracovní s výškou zdvihu nad 3m.
 • Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg.
 • Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.
 • Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3m, jimiž se přepravují také osoby.
 • Kontroly: jeřábových drah, vázacích prostředků.
 • Zajišťuje pronájmy stavebních jeřábů, výtahů, závěsných lávek včetně montáže a servisu.
 • Provedení základního a opakovaného školení: jeřábníků, vazačů, řidičů stavebních výtahů, obsluhovatelů zdvihacích zařízení, odborných provozních techniků a uživatelů.
 • Poradenská činnost v oblasti zdvihacích zařízení.
 • Prověrka NBÚ Praha.
 • Oprávnění k dodavatelské činnosti pro rezort ministerstva obrany.

Kontakt

Partingl František
Mánesova 792
339 01 Klatovy 3

mobil: +420 607 871 048
email: partingl@centrum.cz

IČO: 49173171